Ülkücü Gençlik Ölecek İslam Güneşi Sönmeyecek

0
20
views

“Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan,
Göğsündeki imanına mazi bile hayran…
Tebrik ediyor, bak seni mabetler ezanlar,
Ey Hak yolcusu kurban sana canlar.”


Her canının dostları ve düşmanları olduğu gibi yüce Allah’ın da dostları ve düşmanları olmuştur ve vardır. Dünyanın var oluşuyla başlayan inananlarla inanmayanların mücadelesi şiddetinden bir şey kaybetmeden ta günümüze kadar gelmiştir.
Türk kavmi İslam’ın kılıcı olarak cephede savaşmış ve tarihi fonksiyonunu daima yerine getirmiştir. Bazen Türk yurduna tefrikalar sokulmuş ve Türk illerinde başlayan çöküş derhal İslam âleminin sarsılmasına sebep olmuştur. Sinesinden çıkardığı büyük liderler sayesinde Türk milleti en kısa zamanda kendi kuvvetini kazandığı gibi İslam âlemine de şan ve şöhret getirmiştir.


Türklerin İslam’ı kabul edişinden sonra devamlı kavgası Hilal uğruna olmuştur ve Haç’a karşı Hilalin savunucusu olmuştur. Bütün Avrupa’nın ve inanmayanların ortak düşüncesi İslam’ın nurunu söndürmektir. Bunu yapabilmenin tek çaresi de Türk’ü yok etmek veya çökertmekle mümkündü. Onun için Hilal-Haç savaşı olmuştur.
O günün cephede verilen Hilal-Haç savaşı bu gün içte verilmektedir. Yine inananlarla inanmayanların mücadelesi olmaktadır. Cephedeki düşman bugün devlet müesseselerinde, okulda, ailede, sokaktadır. Devlet müesseselerine bürokrasiyi, rüşveti, adam kayırmayı getirerek amiri memura, memuru amire düşman ediyor. Okulda işgaller, boykotlarla materyalist bir düşünceyi getirmeye çalışıyor. Ailede hür düşünce modern aile anlayışı içerisinde aile mefhumunu yıkarak töre ve ahlakı yok ediyor. Sokakta anarşi ve cinayetlerle, toptan bir rejime susatıp hastaya kar misali komünizmi sunuyor.


Komünizm sadece bir ekonomik model değil sapık bir zihniyettir. Gelirken ekonomik bir tahribatla değil, her şeyi ama her şeyi yok ederek gelecektir.
Bu bakımdan daha ilkokullardan itibaren dinsiz bir eğitim başlamış ve bomboş bırakılan beyinler materyalist düşüncelerle zehirlenmiştir. Yabancı kültürler işlenerek bir nesil tarihinden, dininden, töresinden koparılmak istenmiştir. Öyle bir hale gelmiştir ki kendi vatanımızda kızıl bayrak çekilip ezanlar susturulmak istenmiştir.
Okullarda yabancı idareciler olan Türk-İslam düşmanlarının anma törenleri düzenlenirken, Türkçe konuşmak, İslam’ı yaşamak suç olmuştur. Bir zamanlar gizli yapılan devlet-din düşmanlığı aleniyet kazanmış ve devleti yıkma hürriyeti ilan edilmiştir. Hak diyen kurşunlanmış, okullara sokulmamıştır.
Bütün bunlar karşısında sessiz kalınması ve yıkıcılığa resmen göz yumulması, sinsi bir inançsızlığın yayılma ve bunun da bazı çevrelerce planlı olarak desteklendiğine işaret sayılmaktadır. Artık iyice açığa çıkmıştır ki hedef, İSLAM GÜNEŞİNİ SÖNDÜRMEKTİR!
İşte o zaman bir nesil yeniden şahlanmış ve İslam’ın güneşini söndürme dalaletini gösterenlere karşı tarihi fonksiyonunu tekrar kullanma gereği ortaya çıkmıştır. Artık ülkücü gençlik ölecektir, ama İSLAM GÜNEŞİ SÖNMEYECEKTİR. Zira bizim her ölüşümüz İslam davasının bayrağını yükseltecektir. Allah’a inanan kahraman Türk gençliği bu vatanı dalaletten, nifaktan temizleyecek, komünizm fitnesine hiç bir zaman fırsat vermeyecektir. Allah’ın Hak diniyle beraber olan bu necip millet, daima Allah’ın inayetine kavuşacak. Dünya durdukça Müslüman olarak yaşayacaktır. Zira Tefrika bitsin de bize rehber olsun tevhid.

MUHSİN YAZICIOĞLU DAVA ARKADAŞLIĞININ MÜHRÜYDÜ – Derin Tarih
Ecdadımız tevhid yolunda şehit oluruz diyerek yola çıkmıştır. Ülkücü şehitler kervanı, bu kervana her an bir kişi daha katılarak ecdadına layık olmaya çalışıyorlar. Ölüm inançsız insanlar için ne kadar korkunç bir sondur, ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Bizim için ölümden zevkli bir başlangıç olamaz. Hele bu Allah yolunda Cihad ederken olursa…

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10'uncu yılı - Son Dakika Haberleri
Bu inanç ve anlayış içerisinde gücünü Hak’tan alıp vazifesini Hak için yapan Ülkücü gençlik için bu vazifeden daha kutsalı olabilir mi? Yaşamayı ancak bir görevi yerine getirmek için istiyoruz. Bu yolda ölürsek bir görevi başarmak için öleceğiz. “ÖLSEK DE HAK’KI SÖYLEYECEĞİZ amma mutlaka HAK’KI SÖYLETECEĞİZ.
Çünkü (Ey ehli İslam unutmayın ki Allah dostları, Hak taraftarları galiplerin ta kendileridir) Hükmünü veren ALLAHTIR.
Bu dünyadan göç eden her Ülkücü şehit erenlerin omzunda taşınarak İslam’ın etrafında bir şehitler seti kuracaktır! İslam’a yönelen her kötülük Ülkücü şehitlerin kanlarıyla boğulacaktır. Hiç kimse İslam güneşinin âlemleri aydınlatmasına mani olamayacaktır.

Büyük Türkiye’ye Hasret Gazetesi, 15 Şubat 1977, Sayı:23

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here