TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

2
67
views

KİTAP TANITIMI

TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

(SİYASİ GELİŞİMİ- FİKRİ KAYNAKLARI – TEŞKİLATLANMA YAPISI: 1993-2009)

Yazar: Ömer Umur

Yayınevi: 1. Baskı Mart 2017 MUHSİYAD Yayınları, Ankara, 430 Sayfa 

  1. Baskı Nisan 2017 Maarif Mektepleri Yayınları, Ankara, 430 Sayfa
  2. Baskı Ekim 2017 Maarif Mektepleri Yayınları, Ankara, 430 Sayfa

Bu çalışma, “Büyük Birlik Partisi bin yıllık terkibin yeniden ihya hareketidir” sözü ile özetlenebilen bir hareketin, bilimsel çerçevede hazırlanmış tarihi bir vesikasıdır. Eser,2016 yılında Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiş ve bu konuda yapılmış ilk akademik çalışmadır.

Türk siyasi tarihinde “Büyük Birlik Partisi”ni konu edinen (Siyasi Gelişimi-Fikri Kaynakları-Teşkilatlanma Yapısı,1993-2009) eserinin amacı 1990 sonrası Türk siyasi hayatında ve milliyetçi camiada yaşanan değişimi açıklamak ve 1980 sonrası yeniden toparlanmaya ve büyümeye başlayan Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP)’nin ciddi bir kırılma yaşamasının sebeplerini ortaya koymaktır. Eserin yazılmasının bir diğer amacı BBP’yi ortaya çıkaran olayları derinlemesine incelemek, partiyi diğer partilerden ayıran yönlerini ortaya koymaktır. Böylelikle BBP’nin politik hayattaki faaliyetlerinin analiz edilmesi suretiyle Türk siyasi hayatının 1990-2009 yılları arasını daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. 

Eser altı bölüm halinde hazırlanmıştır. Eserin birinci bölümünde siyasi partiler ve siyaset kavramlarının açıklaması yapılmıştır. İkinci bölümde BBP’nin tarihi gelişimi ele alınmıştır. Bu bölümde Millet Partisi (MP)’den başlanarak, MHP’nin tarihi gelişimi verilmeye çalışılmıştır. BBP kurucular kurulu üyeleri be partinin yetkili organlarında bulunan isimlerle yapılan görüşmeler neticesinde BBP’yi kuran yöneticilerin MÇP’den istifa süreci ve devamında BBP’nin kuruluş süreci ayrıntılı olarak yine bu bölümde verilmiştir. Üçüncü bölümde BBP’nin faaliyetleri anlatılmıştır. 1993 yılından 2009 yılına kadar olan dönemde partinin kongreleri, katılmış olduğu seçimler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de temsil edildiği dönemlerde yaptığı çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Dördüncü bölümde BBP’nin Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal meselelerine getirdiği çözüm önerileri, projeleri ve görüşlerine yer verilmiştir. Partinin projeleri ile iç ve dış politik meselelere dair görüşleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Beşinci bölümde partinin fikri kaynakları ve ideolojisine yer verilmiştir. Partinin ideolojik alt yapısının incelendiği bu bölümde partinin yan kuruluşları ve yayın organları da tanıtılmıştır. Altıncı bölümde BBP’nin teşkilat yapısı incelenerek, 1993-2009 döneminde partinin kurullarında görev alanların isimleri bu bölüme eklenmiştir. Ayrıca bu bölümde partinin program ve tüzüğü de incelenmiştir. Sonuç kısmında araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın ekler bölümünde ise görüşme yapılan kurucular başta olmak üzere görüşülen kişilerin açıklamalarına ve önemli dokümanlara yer verilmiştir.

Eserde;

MHP’nin siyaset arenasında ortaya çıkışı nasıl olmuştur?

12 Eylül Zindanlarında Ülkücülerin verdiği var oluş mücadelesi nasıl gerçekleşti?

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının MÇP’den ayrılma sebepleri nelerdir?

Büyük Birlik Partisinin kuruluş sürecinde yaşanan olaylar nelerdir?

Büyük Birlik Partisinin seçim faaliyetleri nelerdir?

Büyük Birlik Partisinin İç ve Dış Politikadaki meselelere dair görüşleri nedir?

Büyük Birlik Partisinin teşkilat yapısı ve yan kuruluşlarının tarihi gelişimi nasıl oldu? Sorularının cevabı bulunmaktadır.

Eser birçok açıdan ilkleri taşıyan bir çalışmadır. Özellik BBP ve Alperen Camiasına dair akademik nitelikli ilk eserdir. Oldukça fazla sayıda yetkili ile görüşme yapılması da eseri önemli kılmaktadır. Eser ülkücü- Milliyetçi hareketten kopuşa dair bugüne kadar kulaktan dolma bilgilerle yalan-yanlış aktarılan sözleri bir kenara atmakta ve bizatihi yaşanan olayları yazmaktadır. BBP’nin birçok farklı nedenlerden dolayı vatandaşa aktaramadığı çözüm önerilerini ve projelerini okuyucuyla buluşturmaktadır. Eserin dili oldukça sade ve akışkandır. Eğer döneme ve camiaya meraklı iseniz kitabın sayfalarını çevirirken gerçekten nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.

Bu alanda yapılan tek çalışma olması sebebiyle eserin hazırlanmasında video arşivi, partide başta Kurucular Kurulu Üyeleri olmak üzere yaklaşık 300 yönetici ile yapılan görüşmeler ile partinin yayın organları (Yeni Hafta-Gündüz) temel kaynak olarak kullanılmıştır. Eser 23 Mart 2017 tarihinde okuyucu ile buluştuktan sonra görmüş olduğu yoğun ilgiden dolayı 13 gün sonra ikinci baskısını ve Ekim ayında da 3. Baskısı yapılmış  bir eserdir.

 

 

 

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here