Sevda Gibi Bir Gizli Emel

0
59
views

SEVDA GİBİ BİR GİZLİ EMEL

Metin Savaş

Tün Yayıncılık, Mart 2018, 142 Sayfa, ISBN: 978 – 605 – 6785 – 24 -5

Fatih OĞHAN

Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam romanı okuyanları heyecanlandıran, düşündüren ve sonunda tam olarak da anlaşılamadan sonlanan her Türk gencinin de okuması gereken eseri. Metin Savaş, Atsız’ın Ruh Adam adlı büyük eserini çözümleme çalışmalarıyla bir eser haline getirip Sevda Gibi Bir Gizli Emel adı ile okuyucusuna sunmuş.

Metin Savaş eserini ortaya çıkartırken fazla mütevazi olsa da aslında bilgi birikimi ve geniş bir arşiv araştırması ile eseri, konusunda doyurucu bir kaynak eser olmayı başarmış.

Kitap, roman sanatı ve Hüseyin Nihal Atsız’ın hayatının anlatımı ile başlayıp Ruh Adam’ın başlangıcında geçen ve kitabında esas gövdesini oluşturan Uygur masalının çözümlemesi ile devam ediyor. Ruh Adam’ın ilk baskısının yapıldığı tarihlerde Türkiye’de postmodern roman daha yazılmamış, roman türü olarak dahi yokken  Hüseyin Nihal Atsız’ın bir ilki gerçekleştirdiğinden bahseden Metin Savaş konuyu Ruh Adam’ın metinlerarasılığına doğru çevirerek Dostoyevski’nin Öteki adlı romanı, Franz Kafka’nın Dost eserlerindeki kahramanları ile Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam da ki Selim Pusat karakteri ile mukayesesi yapıp kahramanın yazarla olan benzerliklerine değinilmiştir.Bu benzerlikler fark edilirken Hüseyin Nihal Atsız’ın yayınlanmış bazı eserlerinde mahlasının Selim Pusat olduğu da unutulmadan.

Metin Savaş Ruh Adam çözümlemesinde romanın otobiyografik unsurlarını inceledikten sonra Ruh Adam’ın, Carl Gustov Jung’un “Bilinç ve Bilinçaltının İşlevi” adlı eseriyle metinlerarasılık yöntemiyle kıyaslamasından elde ettiği sonuçlara değiniyor.

Metin Savaş her açıdan Ruh Adam’ı bir Adli Tıpçı gibi otopsi masasına yatırıp her yönden incelerken İslam mistisizmi ve tasavvufi açıdan da incelemeyi buradan da bir sonuç çıkarmayı ihmal etmiyor. Ruh Adam’da ki bütün karakterle ve özellikle Selim Pusat, Metin Savaş’ın incelemesinden biran bile soluklanmaya fırsat bulamıyor.

Sevda Gibi Bir Gizli Emel okunmaya devam edildikçe hem Metin Savaş’ın romandan daha ne gibi sonuçlar çıkaracağı merak edilirken hem de Hüseyin Nihal Atsız ‘ın Ruh Adam’ı okunduğu halde yeniden okuma listelerine alınıp Metin Savaş’ın gözlemledikleri ışığında yeniden ve daha farklı bakış açıları ile roman onunup değerlendirilecektir.

Her Türkçünün gönlünde yer etmiş Ruh Adam ve kahramanı Selim Pusat’ın psikolojik yönden incelemesinde romanın kahramanına şizofren tanısı koysa da bunun açıklama kısmında da yüklenen misyon ile koyduğu tanı ile alakalı teferruatlı bir açıklamayı da önümüze koyuyor.

Ruh Adam’ın başkahramanı Selim Pusat’ın Prenses Leyla ve Güntülü karakterleri ile farklı açılardan incelenmesi ile devam eden Metin Savaş konunu buradan da alıp çam ağaçlarına getiriyor. Mitolojide, semavi dinlerde ve Ruh Adam’da çam ağacının anlamı üzerine çözümlemelerde bulunuyor.

Metin Savaş, Atsız Ruh  Adamı neden yazdı sorusuna cevap arayarak eserine devam ediyor.Rene Wellak,Carl Gustov Jung’ın sanata ve özelde de edebiyata bakışları ile bu soruya  yanıt aramıştır.

Muhtevası ve kurgulanışı yönüyle çağdaşı Türk romanlarından farklı bir yapıya sahip olan Ruh Adam, kişi kadrosu bakımından da İslamiyet öncesi ve yakın dönem ile Türk edebiyatının bir eşsiz bir eseri konumundadır. Romanda hem tarihi efsanevi kişiliklerin hem de çağdaş Türk toplumundan tiplerin yer alması, bu durumu örneklendirebilir niteliktedir.

Metin Savaş’ın Ruh Adam çözümlemeleri bu eserle sınırlı kalmayacağa benzemektedir. Çünkü Ruh Adam’da daha anlaşılmayı açıklanmayı bekleyen kısımlar ya da başka bakış açıları ile başka bir anlam ifade edecek bölümler mevcudiyeti ortada o yüzden yeniden ve daha farkında olarak okunmayı bekliyor Ruh Adam yanında Sevda Gibi Gizli Bir Emel gibi bir kılavuzla.

       Fatih OĞHAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here