İslam’da Eğitimin Önemi

0
49
views

İSLAM’DA EĞİTİMİN ÖNEMİ

İslâm dini insan yaşamında son derece değerli olan ahlâk, adalet, temizlik, bilim, dürüstlük gibi üstün meziyetlere özel bir önem vermiştir. Bu değerlerin insana kazandırılmasında eğitim son derece önemli olduğu için İslâm dini eğitime ayrı bir önem vermiştir. Bunun içindir ki Hazreti peygambere tebliğ edilen ilk ayet Oku! diye başlamaktadır. Bu büyük emir nedeniyle İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma konusunda büyük bir seferberlik başlatılmış savaşlarda esir edilen kişileri 10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmışlardır.

1400 yıl önce Hazreti peygamber Müslümanlara beşikten mezara kadar ilim tahsil etmelerini tavsiye ederek bugünkü bilim adamlarının eğitimin doğumdan ölüme kadar devam eder şeklindeki görüşlerine ilham kaynağı olmuştur. Yine Hazreti peygamberin eğitim hakkındaki önemli bir görüşü de hayatın her safhasında herkesin eğitimden sorumlu olduğunu ortaya koymasıdır. Bu görüşünü ‘‘Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz’’ sözüyle belirtmiştir. Günümüzde eğitimin en temel amacı insanda olumlu yönde, iyi yönde davranış kazandırmaktır. Kuran-ı Kerim’de eğitimin bu amacına paralel olarak ‘‘Sizler insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız’’ ayeti yer almaktadır.

İslâm dininde eğitimcilere çok büyük saygı gösterilmiş, onlar toplumun mümtaz kişileri olarak hep ön planda tutulmuşlardır. Kuran-ı Kerim’de ‘‘De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’’ ayetiyle Şanlı peygamberimizin ‘‘Âlimler peygamberlerin varisleridirler’’ , ‘‘Âlimin uykusu cahilin uyanıklığından üstündür’’, ‘‘Âlimlerin hak yolda akıttıkları mürekkep şehit kanından daha mübarektir’’sözleriyle eğitimcilere ne kadar büyük değer verdiklerini ortaya koymuşlardır.

Eğitimde ahlâk eğitimi şüphesiz ki çok önemlidir. İnsanlar eğitim yoluyla kazandıkları ahlâk sayesinde topluma uyum sağlarlar iyi vatandaş iyi insan olurlar. İslâm dini de ahlâka büyük önem vermiştir. Peygamberimizin ‘‘İslam güzel ahlâktan ibarettir’’, ‘‘Ben ahlâkın en yüksek olanını tamamlamak için peygamber olarak gönderildim’’, ‘‘Hiçbir baba çocuğuna iyi bir terbiyeden daha güzel bir hediye veremez’’ sözleri dinimizin ahlâka verdiği önemi ortaya koymaktadır. Yine kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de ‘‘muhakkak ki sen yüksek bir ahlâk üzeresin’’ ayetiyle peygamberimizin her konuda olduğu gibi ahlâk konusunda da mükemmel olduğuna vurgu yapılmıştır.

İslâm dini bilimin her alanına önem vermiştir. Bilim uzakta da olsa Müslüman olmayanlarda da olsa alınıp öğrenilmelidir. Nitekim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) tüm inananlara o ünlü emrini vermiştir. ‘‘İlim Çin’de bile olsa alınız.’’ Yine bir başka emirlerinde ‘‘İlim talep etmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır.’’ demektedir. Peygamberimiz kız çocuklarının öldürülmesini yasakladıktan sonra bu emriyle onların eğitilmesinin önemi üzerinde durmuş ve cennet annelerin ayakları altındadır sözleriyle de kadınların ne kadar önemli olduklarını ortaya koymuştur.

                                                                                                                         Ergül SIRKINTI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here