İşin Aslı

0
59
views

İŞİN ASLI

İstikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Ortadoğu’yu yönetme amacını taşıyan, Büyük Ortadoğu Projesi…

Aslında bölgemizde ve ülkemizde durum analizi yapabilmek için bu projeyi idrak etmek şart. Israil’in kurulması ve soğuk savaşın sonrası ile beraber hem İsraillin güvenliği hem de Evamgelistlerin orta doğuyu merkez haline getirme istemleri Irak’ın işgali ile sonuçlanan halende devam eden bu süreçte onlarca evangelist kilise kiliseyi yine bu bölgede kurmalarını anlamak çokta zor değil…

Kıyısından köşesinden bu projeye katkı sağlayanlarında tarihe not düşüldüğünü sonunda tüm bu mazlum İslam coğrafyasına verecek bir hesabının olduğunu da defaten hatırlatmakta yarar var. Erol mütercimlerin 1998 yılında kendisinin de katıldığını söylediği o gizemli toplantıyı hatırlatmakla fayda var. Toplantının ana gündem maddesi gelecekteki başbakanın kim olması gerektiği ve müstakbel başbakanın o toplantıyı bizzat yönettiğini ekliyor. Şimdilerde fetocu nazlı ilıcakta o toplantıya katılan şahsiyetlerden. Yine dönemin Amerikan büyükelçisi yardımcısı bayan ile toplantıya sonradan iştirak eden Tuğrul Türkeş. Devamı ise 2002 yılıyla başlayan çiçeği burnunda hükümetimiz 2003 yılı ile ilk sıkıntısını yaşamış oldu. Irak’ın işgaline tezkerenin meclisten veto yemesi ve “çuval” hadisesi…

Sistemin onayını al, imkânlarını kullan, sonra “Ben yokum” deyip diklen! Arkasından Saddam’ın Batı adına İran’la savaştıktan sonra Kuveyt’i işgal etmesini andırırcasına Suriye “Bizim iç meselemizdir, birkaç hafta sonra Beni Ümeyye Camii’nde namaz kılacağız” diye silahla rejim devirme ve müdahale arzularını açığa vur. Bu ilk günden yanlıştı. Bugün faturası hepimize kesiliyor!

Gezi ile başlayıp 17.25 aralık ile devam eden 15 temmuzla zirve yapan ihanet ve dizayn çalışması ile hızlanan süreç…

İsimlerinde şaibe olan insanların kurumlarımız içerisinde halen veya yeni den görev almaları ise ayrı bir garabet. Bopun mucidi evangelistlerin hayallerini süsleyen kıyamete her geçen gün yaklaştıklarını sanmalarıyla beraber her geçen gün dozajını artırdıkları kaos ortamı…

Dünyadaki pek çok Amerikalı artık İncil’deki kehanetlerin Amerikan politikalarını şekillendirdiğine inanıyor. Busha seçim kazandıran Evangelistler kıyameti hızlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tanrı ve Başkan bize İsa’yı Ortadoğu’ya getirme şansı doğurdu. Bu bana verilen bir emir!”… Bu sözlerin sahibi kan ve ateş altındaki Irak’ta Evangelistler için çalışan misyoner Tom Craig. Evangelistlerin Bağdat’ta şimdiden 9 kilisesi ve yüzlerce müridi var. Amaç Irak’ı Ortadoğu’da Evangelizm’in merkezi yapmak ve tıpkı İncil’de sözü edildiği gibi dünyanın bütün kavimlerini bu Kilisede toplamak. Evangelistlerin “Kilisesi” var ama aslında Protestanlığa ait küçük inanç farklarıyla bir araya gelen büyük bir ittifaktan söz etmek daha doğru. Genel olarak liberal Protestanların ve Baptistlerin dışında kalan tüm Protestanlar Evangelist adını alıyor. Kökleri Yunanca’da “Müjde” anlamına gelen “Evangelion”dan gelen bu isim İncilci tanımına denk düşüyor. Ancak kast edilen ebetteki “Eski Ahit” ve Mesih inancı. Protestanlığın bu yorumunda pek çok şey gizleniyor. Amerikan İsrail ilişkilerinden Büyük Ortadoğu Projesi’ne kadar kimi zaman “komplo” teorilerine boyanan kavramların altında 70’li yıllarda yeniden dirilen “Evangelizm” yatıyor…

“Müjde” isimli bir yayınevi ile İstanbul merkezli bir misyoner kulübü ve Malatya’da yayınevi cinayetleriyle bir benzerlikten bahsedilir mi bilinmez???

Yine Protestanların ve Katoliklerin birleşmesini gördükçe atam FATİHİ anmadan geçemeyeceğim…Ulu hakanın Ortodokslar ile Katoliklerin birleşmesini engelleyen projesinin ne kadar önemli olduğunu yeniden anlamış bulunmaktayız.

Şimdiye kadar anlattıklarım bizim dışımızda bize rağmen yaşananlardı. Bizde boş durmadık tabiki. Türk İslam dünyasının topyekûn tahribine alet olduk. Birileri karşı çıkınca ya ŞEHİT edildi ya sindirildi ya makam ile dindirildi!!!

Güce boyun egenler dünya ile aklı başı dönenler o kadar ileri gittiler ki siyasi liderlerine salavatli türküler söylediler. Bakara ile makara geçtiler. Hz. Muhammed(sav)e kibir geldiğini kendilerinin bu hataya düşmeyeceklerini söylediler. İran bozması itikadı bozuk Şia severler baş göstermeye başladı. Torpille işe aldıklarını ayetlerle savunmaya kalktılar. Zinayı suç olmaktan çıkardılar. Süreç isleye dursun imanı ve itikadı noktalarda değerlerimiz birer birer düşmeye devam etti.2002de kredi kullanan esnaf sayımız 63bin civarında buna karşın 2013 yılında 317bin esnaf kredi kullandı helali hoş olsun Allah bereket versin DAVUTOĞLU bu sözleriyle ALLAHIN men ettiği faizi meşrulaştırma çabasına girdi. Rakı fabrikalarinin%300 arttığına şahit olduk. Devlet balesi yarı çıplak Mevlevi gösterileri ile sahnedeki yerini aldı. Papaya kutsal sığınılacak şahsiyet vasfı verilerek davet edilip ağırlanması kiliseler arasındaki 1000 yıllık husumetin kaldırılması İslam’a karşı birlik fotoğrafları verilmesi patrikhaneye ekumenik destek sağlanması Hristiyan birliğine yârdim ve yataklık ile şereflendik.

            Gelinen noktada sırada ekonomik operasyon vardı.2002den bu yana borç stokumuz tam 500 milyar dolar arttı. Üretebildiğimiz tek bir çivi dahi yokken gelir getiren tüm fabrikaları sattık. Likide eksiğimizi İran üzerinden karşılamaya çalıştık sonuç hakan Atilla ve zerrap davaları ile karşımıza çekildi. Yine Katar sermayesinin ülkeye girmesi ile de Katarın başına gelenler birbiri ile doğru orantılı olarak süre geldi. Ekonomik darboğazı günbegün getiren yüzlerce yanlışları saymayacağım. Yine bu durumlara ilişkin açıklamalar da hayrete düşürdü.. Önceden öğretmen limon satıyor diye haber olurdu simdi var mı böyle birsey diyen bir grup başkan vekili gördük…Yine ilk yüz zenginler listesinde sadece 3 Türk varken simdiler 35 isim var. Yine bu isimlerden ülke dışına para çıkarma yarışı başlamış durumda. Yoksullaşmayı sermaye sınıfına yüklemesi gerekenler vatandaşa omuzlattığı sürece yakın gelecekte toplumsal patlama yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye’nin büyük projeleri finanse edecek devasa bir petrol zenginliği veya döviz fazlası yok. “Bununla birlikte, kamu mallarını teminat olarak kullanarak projeler için para toplama amacıyla 2016’da bir fon kurdu. Bu, bir başarı olmadı ama Türkiye, başka amaçlarla kullanılacak sermayeyi edinmek için kamu mallarını -özellikle de toprağı- sık sık kullanıyor. Aynı zamanda, sermaye edinmek için ülkenin havayolları -Türk Havayolları- ve posta hizmetleriyle de oynuyor” .Türkiye’nin cari hesap fazlası yok, doğal kaynakları yok. Böyle bir ülkenin varlık fonuna sahip olması sıra dışı görüntüdür…

             Sonuç olarak ekonomik askeri her türlü sıkıntı ile yaşamaya alışkın bu necip milletin değerlerinden uzaklaşması tarihinden habersiz milli ve dini bütün hassasiyetlerini unutması kültürel yozlaşmayla beraber ahlaki bütün değerlerini kaybetmesi çok daha yıkıcı sonuçları doğuracaktır. İtikadı ve milli değerlerimizi yeniden filizlendirmek ve insana yatırım yapmak felaketten önceki son çıkışımız olacaktır.

Yaratılanı yaratandan ötürü seven samimiyetini yaptıkları ile gösteren içyüzlerini gösterecek bir aynanın karşına dahi geçerken zerrece tereddüt etmeyen içi dışı bir olan bir insan modelini toplumumuza indirgeyebilmek asıl hedefimiz olmalı…

Gayesi Allah rızası olan ve buna mukabil lügatinde kaybetmek gibi bir kelime olmayan daima ümit var olan huzur ve selamete kavuşturacak aklın, ilahi vahyin ışığında yol alan aklın olduğunu bilen ALLAH ERI insanları yetiştirebilmek olmalı amacımız… Mevlana’ca hoşgörü Yunus’ca sevgi yavuzca cesaret sahibi adalet temeli üzerinde yükselecek olan yeni bir sevgi ve rahmet medeniyetini inşa etme ve azim ve karanlığında mazluma dost zalime korku salan münafıkça tavır sergilemeyen özü sözü bir olan bahadır erleri yetiştirmemiz gerekiyor… İnsanlar içinde gönlünü avucunun içine koyarak utanmadan gezecek kadar gönlü temiz bir iman, ölçüde tedbirli strateji üretebilen NIZAM-I ALEM ÜLKÜCÜSÜ, ALPERENLER yetiştirmek gerekiyor…

            Milli ve manevi değerlerini köklerini bilen bir TÜRK toplumunun dünyaya vereceği nizam ALLAH’ın lisan gül kokulu RASULALLAH’ın dilidir…

                                       

      Murat KANDUR

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here