BİRLİK VE BERABERLİĞİN MAHİYETİ

0
57
views

BİRLİK VE BERABERLİĞİN MAHİYETİ

Bütünlük parçaların tevazu ile kendilerinden geçip eksikliklerini âcizane bir şekilde beyanı ve diğer parçalara ihtiyacını idraki ile sağlanır. Hiçbir parça kendi başına ilerleyemez yol alamaz istek talep ve ihtiyaçlara cevap veremez. Bir bütünün oluşması için gereken şartların ve koşulların parçaları ilgilendirdiği gibi bu parçaların aynı şekilde biçimde psikolojide duygu ve düşüncede hareket etmesi de elzemdir. “Sürüden ayrılanı kurt kapar” sözüne binaen birlik ve bütünlüğün sağlık sıhhat ve işleyişin devamı için gerekli olduğu aşikârdır.

Birbirinden farklı uzunlukta biçimde ve işlevde olan parmakların tutmak ve kavramak gibi bir fiili meydana getirmek üzere bir elde toplanması, bir şeyleri taşımak veya hayatta zaruri ihtiyaçlarımızı gidermek için iki elin bir vücutta toplanması, üremek çoğalmak yeryüzüne dağılmak ve dünyanın işleyişini sağlamak için birçok vücudun, şahsın bir dünya da toplanması, dünyanın belirli bir yörüngede dönmesi ve kendinden farklı birçok gezegenin varlığına ve hareketine muhtaç olması, bir bütünün oluşması için parçaların gerekliliğine ve parçaların bir bütünde içeresinde mahiyetine işarettir.

Birlik ve beraberliği sağlamak için kişinin üzerine düşen görev bütünün içerisinde fayda sağladığı bilincini taşımasından ibarettir. Bir parçanın bütünün gerçekleştirdiği işlevi kendi başına gerçekleştirebileceği ve diğer parçalara ihtiyacı olmadığı düşüncesine kapılması bütünün dağılması ve işleyişin bozulması gibi bir vehimiyeti ortaya koyabilir.
Kişinin kendini bilmesi kendinden ziyade haddini bilmesi toplumun sağlık ve sıhhati için elzemdir.

Büyük düşünür şair-yazar Cemil Meriç bir sözünde “kendini tanımak marifetlerin marifeti” diyerek şahsiyetin kendi bilincinde olmasının önemini belirtmiştir. Toplumu oluşturan bireyler bu şuurla hareket ederse bütünlük asla dışarıdan gelen darbeler karşısında hasar görmez parçalar yerinden oynamaz. Sağlam bir bütün için doğru ve nizami bir işleyiş, bu işleyişin devamı içinde anlayış gereklidir.

Resul PINAR 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here