ABDÜLKADİR BAHADIR’IN İNSANIN ANLAM ARAYIŞI VE DİN ESERİ ÜZERİNE

0
61
views

ABDÜLKADİR BAHADIR’IN İNSANIN ANLAM ARAYIŞI VE DİN ESERİ ÜZERİNE

Es-Selam!
           Hepimizin bildiği gibi İnsanın Anlam Arayışı / Victor Frankl’nin kitabı insan merkezli bir yaklaşımla yazılmış bir eserdir. Bu bağlamda bu günlerde anlam arayışı ile ilgili kitap araştırmaları yaparken, bahsettiğim kitap tavsiye edilirken Üniversiteden Hocam olan Sayın Abdulkadir BAHADIR hocamın İnsanın Anlam Arayışı ve Din isimli kitabı karşıma çıkıverdi. Kendi branşıma da hitap etmesi sebebiyle hiç tereddüt etmeden kitabı aldım. Kitap, Frankl nin Logoterapi ekolü ekseninde yazılmış. Anlam yaklaşım merkezi denilince de akla Frankl nin Logoterapi ekolü geliyor. Logoterapi; diğer birçok psikoterapi ekollerinden farklı olarak insanın kişisel yaşantılarına büyük bir önem veriyor. İndirgemeci ve tek yanlı ( monist) yaklaşımları reddediyor ve ben de olması bu gerekir diye düşünüyorum.

       Kitapta anlam ile veya anlam arayışı ile; Her şeyden önce hayatın yaşamaya değer olup olmadığı; Hayatın mükemmel varlık olarak insanın onuruna yaraşır tarzda yaşanıp yaşanmadığı; İnsanın kendisinden bekleneni yerine getirip getirmediği ve yüce amaçlar doğrultusunda hareket edip etmediği soruları karşısında insanın hayatıyla ilgili cevaplar aranmaktadır. Ve logoterapiye göre; insanda doğuştan var olan anlam arzusu, onu en acımasız ve en korkutucu şartlar içerisinde bile bir değere, bir amaca veya bir hedefe yöneltebilir. Kısaca anlamı aramak, insanın en büyük sorumluluklarındandır. Logoterapinin din anlayışına gelince; ruhun derinliklerinde ‘’anlam’’ için ayrılmış yeri, yaratılış amacına tecrübelerle doldurmaktır. Anlam arayışı, hangi amaca yönelik olursa olsun hiçbir zaman Ortodoks Psikanalizde ifade edildiği gibi içgüdüsel çatışmalardan ibaret değildir veya basit bir hastalık ve kriz de değildir. Anlam arayışı her yönüyle ele alınabilir bir ifadedir. İnsan, en umutsuz durumlarda dahi yaşadığı trajediyi yenerek zafere dönüştürebilir diyor Frankl…Ve bu gerçeği, toplama kamplarının ölümü arzulayacak kadar ağır ve acımasız koşulları altında bizzat yaşayarak tecrübe ediyor. Frankl nin logoterapisinde, Anlam- Ötesi kavramında tamamen açık olmasa da dini manevi değerleri ve Allah inancını, anlam düşüncesinin zirvesinde görebiliyorsunuz.

Sonuç olarak Frankl de genel olarak anlamı şu şekilde de tarif edebiliriz; ‘’Anlam bizzat yaşanarak elde edilebilecek bir tecrübedir.  Hiç kimse bir başkasına anlam aktaramayacağı gibi, hiç kimse de bir başkasından anlam devşiremez.

          Hulasa;
         Anlam Arayışı, insana özel bir olgu olarak evrensel; ruhsal yönden ise öznel bir yapıya sahiptir. Her insan düşüncelerinde, tutum ve davranışlarında bir anlam bulma çabasındadır. Anlam arayışı ile ilgili kısa bulgulardan da bahsedecek olursak; Hayatın anlamına yönelik en yoğun sorgulamanın gerçekleştiği yaş aralığı, 25- 45 yaş aralığıdır. Yaşın yükselmesine bağlı olarak anlamlılık düzeyine de artmaktadır. Ve dindarlık düzeyi ile anlamlılık düzeyi arasında karşılıklı ve tutarlı bir ilişki var olmaktadır. Kitabımız her ne kadar bir ders kitabı niteliğinde de olsa, Abdulkadir Hocamız büyük bir emek sarf ederek güzel bir eser ortaya çıkarmış diye düşünüyorum. Ve şu soru ve TEFEKKÜRİ bir eylemle satırlarıma son veriyorum ;
Gerçekten sizin -hayatınızın anlamı ne-?

                                                                                                                      Salih TURHAL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here