Nesline Devlet Nasip Olan Sahabi: Abdullah Bin Abbas

0
13
views

Resulullah’ın yanında yıllar: Hicretten üç yıl önce Mekke’de doğdu. Hicretten bir süre sonra Medine’ye geldiğine veya babası Hz. Abbas ile beraber fetih günü Medine’ye geldiğine dair rivayetler vardır.

Sahabeler36.jpg (800×400)

Resullah’ın “Allah’ım ona Kitabını öğret dininde mütehassıs kıl” duasıyla nail olan güzide sahabedir.

Dört Halife devrinde; Hz. Peygamberden sonra zamanların en kıymetlisi kabul edilen bu devirde pek çok hizmet etmiştir.

Kuzey Afrika ve İstanbul olmak üzere seferlere katılmıştır. Hz. Osman döneminde hac emiri olarak halife adına görev almıştır. Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali’nin yanında bulunmuştur. Hz. Ali’nin Basra valisi olarak görev yapmıştır ve Haricilere karşı halifeyi savunmuştur.

Emeviler döneminde; Bu dönemde Yezide biat etmemiştir. Ancak filli muhalefete gerek duymamıştır. Hz. Hüseyin’in Kufeye gitmesine sıcak bakmamıştır. Abdullah bin Zübeyr’in isyanına Kabe’yi karargah yapması nedeniyle destek vermemiştir. Bundan sonraki dönemde siyasetten uzak durmuştur ve Taif’te vefat etmiştir. Namazını Hz. Ali’nin oğlu Muhammed kıldırmıştır.

Hadis ilminde zirve; Toplamda 1660 rivayeti ile “Muksirun” yani çok hadis rivayet eden sahabe arasında gösterilmektedir. Sahabenin büyüklerinden pek çok hadis dinlemiş ve bildikleriyle talebeler yetiştirmiştir.

Ayrıca tefsir noktasında ilmiyle Tercüman’ul Kur’an olarak anılmıştır. Fıkıh alanında fetvalar veren Abdullah bin Abbas kitapları günümüze ulaşan sahabeden biridir.

Hülasaten; Resulullah’ın amcası Hz. Abbas’ın oğludur. Siyasi açıdan problemi bir devirde ilim ile uğraşarak Müslümanlara model olmuştur. Abbasi devletinin kurucusunun atasıdır. Siyasetin ve fitnenin kol gezdiği döneminde İslamın doğru anlaşılmasına hizmet eden nadir şahsiyetlerdendir. Rabbim yolundan yürümeyi nasip eylesin.

Mustafa AK
Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni
mstfknyali@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here